pixel

Системни барбакани с HL68 за отводняване на покривни тераси и покриви с външни водосточни тръби

HL

Отводняването на покривни тераси и покриви с барбакани има известни предимства пред отводняването с вътрешни водосточни тръби. Идеята е да се изведе водосточната тръба пред фасадата. Често това не е естетически изгодно, но се компенсира със скриване на водосточната тръба в окачена фасада или в топлоизолацията.

Най-общо традиционните барабани се свързват на ниво хидроизолация и са снабдени с листоуловител, независимо от това какви конструктивни слоеве има покривната конструкция.

При покривни конструкции с топлоизолация, според DIN18531 – хидроизолации на покриви, балкони, лоджии трябва да се защити както бетонната конструкция на терасата с мембранна хидроизолация, така и замазката, която оформя наклоните, с алтернативна, т. нар. “обмазана” хидроизолация.

Недостатък на такова отводняване е и малкото водно количество, което се провежда през един барбакан.

При малките допустими височини на водните нива върху покривната тераса и хоризонталното оттичане през борда отводняваното водно количество е сравнително малко в сравнение с познатите ни водоприемници с хоризонтално оттичане.

Ние от HL успяхме да решим тези два проблема при барбаканното отводняване за покривните тераси с интересно конструктивно решение.

Така са възможни както свързване към двата изолационни слоя, така и по-високи дебити на оттичане.

С подходящи принадлежности, ние отвеждаме дъждовната вода най-напред вертикално в барбакана, като така се постига по-висок напор от водния стълб на водата, подобен на отводняването с традиционен водоприемник с хоризонтално оттичане.

HL

Предимства на HL барбакана – конструктивни и хидравлични:
– свързване както на хидроизолацията, така и на пароизолационния слой на покрив-терасата към системния барбакан;
– по-малко барбакани, заради по-високите отводнителни дебити;
– по-малко отвори в борда на покривната тераса (покрива);
– по-малко тръби;
– по-малки наклони в хоризонталната конструкция и в крайна сметка по-икономични решения;
– дренаж на попаднала вода на ниво пароизолация също е възможен (HL163.1), разбира се, ако има осигурен наклон на това ниво.

Друго предимство на този вид проектиране и изпълнение е, че когато барбаканът е свързан с пароизолацията, по времето на последващите строителни фази отводняването на покривната конструкция вече работи, което спира щетите от дъждовната вода.

Приложение
– за покривни тераси и малки покриви;
– за свързване към мембранни хидроизолации, като битумни, PVC и TPO на химичен базис полипропилен; възможност за свързване и към алтернативни хидроизолации;
– за отводни тръби с диаметри 110, 75 или 50 мм.

За повече информация – Hutterer & Lechner.

Може да харесате още...