pixel

ХайделбергЦимент официално придоби 45% дялово участие в Италчементи от Италмобилиаре

Сливането на ХайделбергЦимент и Италчементи превръща компанията в най-големият производител на инертни материали, вторият най-голям производител на цимент и третият на готови бетонови смеси в света.

Заедно, ХайделбергЦимент и Италчементи Груп се превръщат в най-големият производител на инертни материали, вторият най-голям производител на цимент и третият на готови бетонови смеси в световен мащаб. Повече от 63000 служители работят в над 3000 производствени обекта в около 60 страни на пет континента. Общият капацитет за смилане на цимент на 156 циментови завода възлиза на 197 милиона тона. ХайделбергЦимент извършва своята дейност в над 600 центрове за производство на инертни материали и над 1700 центрове за производство на бетонови смеси. Следователно, ХайделбергЦимент се превръща във водещ доставчик на вертикално интегрирани строителни материали в световен мащаб.

„ХайделбергЦимент олицетворява компетентност и качество в строителството“, каза д-р Бернд Шайфеле, Председател на Управителния съвет. „Чрез интегрирането на Италчементи в ХайделбергЦимент Груп, ние ще обединим силните страни на двете дружества, като в същото време запазим местния характер на бизнеса. И двете компании притежават богати традиции, както и дълга и успешна история в бизнеса на строителни материали. Заедно, ние сме още по-добре позиционирани да предоставим иновативни продукти с най-високо качество на нашите клиенти.“

Фирмената култура на ХайделбергЦимент е съществена основа за успеха на Групата. Тя се фокусира върху ефективността, близостта до бизнеса, строгия контрол на разходите, скоростта и силата на изпълнение, както и сериозния ангажимент за удовлетвореността на клиентите и служителите. Другата част от важните корпоративни ценности на дружеството включва здраве и безопасност на работното място, напредък в опазването на околната среда и приемане на социалната отговорност в общностите, където ХайделбергЦимент извършва своята дейност.

За ХайделбергЦимент
ХайделбергЦимент е един от най-големите интегрирани производители на строителни материали в света с водещи пазарни позиции в агрегати, цимент и бетонови смеси, както и редица други дейности надолу по веригата. В компанията работят около 63000 души в повече от 3000 локации в около 60 страни.

 

Може да харесате още...