pixel

След укрепване на земната основа обновиха жп гара Пазарджик с изолация и нова дограма

Обновяването на зданието на жп гара Пазарджик завърши през 2014 година. То представлява втори етап от рехабилитацията на  гарова сграда и е за най-малко средства от общия проект за обновяване на приемните жп здания. Стойността на ремонта е под 3.5 млн. лева.

Първият етап е свързан с укрепване на земната основа и изграждане на нови санитарни възли. През 2006 г. са изготвени геотехническа и техническа експертиза от Центъра за научни изследвания и проектиране, което препоръчва укрепване на земната основа. Това е направено в периода 2007-2008 г. Тогава е направен частичен ремонт на сградата, който включва укрепване на земната основна площадка и покривната конструкция.

Вторият етап е за пълно архитектурно обновяване, като е направено и обследване, което да провери устойчивостта на земетръс и стабилността на земната основа. Останалото е свързано с поставяне на изолация и смяна дограмата, преструктуриране на вътрешното пространство, отделяне на топла чакалня с кът за майки с деца, осигуряване на достъпност. В проекта е включен и единият от двата подлеза на гарата – този, който осигурява пряка връзка с близките населени места Главиница и Алеко Константиново.

Проект: „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“
Изпълнител: Консорциум „Вектор инженеринг“
Стойност на договора: 3 359 793 лева без ДДС
Строителен надзор: Обединение „Рубикон-Ен Ар 2“
Стойност: 268 862 лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи).

infrastructure.bg

Може да харесате още...