pixel

Устойчиви на натиск изолационни плочи с биомаса

Bauder

Добрата изолация е най-добрата предпоставка за енергоспестяване на сградата. Компанията Bauder предлага изолационен материал за плоски покриви, който се състои предимно от биомаса. Използвани са четири процента рециклирани суровини от други производства на изолация на компанията. Защитният горен слой на продукта BauderEco F се състои от черупчест варовик (отпадъчен продукт от хранително-вкусовата промишленост) и стъклена вата. 60-процентното съдържание на биомаса се състои от растителни стъбла, листа или раздробени царевични кочани, например.

Bauder

Обиколният стъпаловиден шев предотвратява образуването на топлинни мостове дори при еднослойно полагане. Леките изолационни плочи, устойчиви на натиск, позволяват дифузия и са еднакво подходящи за покривни конструкции от бетон или дърво. Плочите се предлагат във формат 1200×600 mm (монтажен размер 1185×585 mm) с дебелина 160 или 120 mm. Изолационният материал е устойчив на плесени и алергени и не съдържа вредни вещества като биоциди, пестициди, формалдехид или токсични борови соли. По отношение на поведението при пожар плочите са класифицирани в клас E съгласно DIN EN 13501-1.

Снимки: Bauder

Може да харесате още...

Izolacii.eu