pixel

Биоразградимо средство за отстраняване на покрития

MC-Bauchemie

Препаратът Konudur Remover 2.1 е специално разработен за отстраняване на повърхностни покрития и предлага лесно приложение, както и свойства, щадящи околната среда.

Ако трябва да се отстранят покрития като лак или боя от повърхности, се използват средства, чийто специален състав гарантира, че покритията са омекотени или разградени до такава степен, че могат лесно да бъдат механично отстранени.

Препаратът Konudur Remover 2.1 на MC-Bauchemie е подходящ например за отстраняване на повърхностни покрития в строителството на електроцентрали, на антикорозионни бои по мостове, бои и лакове от всякакъв вид и остатъци от лепила за килими.

Лесно нанасяне и нежно действие

Konudur Remover 2.1 е особено лесен за използване. Готов за незабавна употреба, той може да се нанася с инструменти като шпатули и четки. По този начин дори малки площи могат да бъдат обработени без много усилия, шум и замърсяване. За по-големи площи той може да се нанася механично чрез пръскане.

MC-Bauchemie

Повърхностното покритие се отстранява на прост принцип. Първо, Konudur Remover 2.1 се нанася върху покритието, което трябва да се отстрани. След това обработените повърхности трябва да се покрият с фолио, за да се предотврати изсъхването и да се ускори разтварянето на старото покритие. След времето на въздействие, което зависи от вида на покритието и температурата на околната среда, отделеното старо покритие може да се отстрани с шпатула или телена четка.

Остатъците от препарата върху използваните инструменти се отстраняват само с вода. За разлика от други методи, като пясъкоструене, Konudur Remover 2.1 не е абразивен, което предпазва повърхностите. Също така не е необходима сложна защита от шум и мръсотия.

Конвенционалните препарати за премахване на покрития на базата на разтворители съдържат вещества, които са вредни за хората и околната среда. Изпаренията, генерирани при нанасяне на средство за премахване на покритие на базата на разтворители, могат да бъдат опасни за здравето, поради което трябва да се вземат всеобхватни защитни мерки по време на обработката. Konudur Remover 2.1 представлява една екологична алтернатива. Не съдържа хлорирани въглеводороди и е pH-неутрален. Материалът е биоразградим и може да се използва на закрито, тъй като няма неприятни миризми, както се случва с почистващите препарати на базата на разтворители.

Снимки: MC-Bauchemie

Може да харесате още...

Izolacii.eu